RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Archív starších aktualít.

Aktuality z roku 2019.

Od 25.3.2019 do 16.6.2019 prebieha VIII. ročník Celoslovenskej kampane na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie "Vyzvi srdce k pohybu" . Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času minimálne počas 4 týždňov pravidelnú pohybovú aktivitu. Každý týždeň je potrebné venovať pohybu najmenej 210 minút a mať pohybovú aktivitu aspoň v 4 dňoch. Motiváciou účasti v súťaži sú hodnotné ceny pre výhercov ako wellness pobyty,športové potreby atď.
24.04.2019 až 30.04.2019 Európsky imunizačný týždeň EIW 2019 .
31.05.2019 Svetový deň bez tabaku.
05.05.2019 KAMPAŇ – hygiena a dezinfekcia rúk .

Aktuality z roku 2018.

14.11.2017 Svetový deň diabetu .


Aktuality z roku 2017.

14.11.2017 Svetový deň diabetu .

Stav prevádzkovania prírodných a umelých kúpalísk v sezóne 2017..

24.4.2017 - 30.04.2017 EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ - EIW 2017 ..

20.4 - 25.4 2015 Európsky imunizačný týždeň.

07.04.2017 Svetový deň zdravia.

20.03.2017 - 11.06.2017 Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie..

20.03.2017 Svetový deň ústneho zdravia

22.03.2017 Svetový deň vody

Vyzvi srdce k pohybu 2017.

Svetový deň osteoporózy.

Európsky týždeň boja proti drogám .

Európský deň ústneho zdravia.

Na zmenu stačí 5 momentov.

5 momentov hygieny rúk.


Aktuality z roku 2016.

Európský deň ústneho zdravia.

Stav prevádzkovania prírodných a umelých kúpalísk v sezóne 2016..

05.05.2015 Kampaň - hygiena rúk.

20.4 - 25.4 2015 Európsky imunizačný týždeň.

07.04.2016 Svetový deň zdravia.

Vyzvi srdce k pohybu 2015.

Svetový deň vody 2016.

Svetový deň proti rakovine - 04.02.2016 .

10.10.2016 Svetový deň duševného zdravia.

24.4.-30.4.2016 Európsky imunizaený týždeň.

16.-22.03.2015 Týždeň mozgu.

10.5.2016 Svetový deň pohybu.

Stav prevádzkovania prírodných a umelých kúpalísk v sezóne 2016.

14.11.2016 Svetový deň diabetu a Deň otvorených dverí.

Súťaž o najlepšiu protidrogovú nástenku.


Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu