RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah!!! NOVÝ PORTÁL ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA !!!Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.skÚrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť. ...A K T U A L I T YInformácia pre verejnosť a podnikateľské subjekty o zrušení telefónneho čísla pevnej linky RÚVZ RS 047/56 31 394 s účinnosťou od 01.11.2022. Telefónna linka 047/56 31 121 zostáva v platnosti .

Zrušenie MOM v obciach Drňa, Rimavská Seč, Šimonovce. Zverejnené 24.11.2023

AKO SA DÁ PODPOROVAŤ OBRANYSCHOPNOSŤ ORGANIZMU POČAS CHRÍPKOVEJ SEZÓNY?.

Ako vzniká odolnosť baktérií voči liečbe antibiotikami.

Zrušenie MOM v obciach Dubno a Martinová. Zverejnené 22.11.2023

Zrušenie MOM v obciach Bátka, Dolné Zahorany, Janice, Rimavské Brezovo, Tisovec. Zverejnené 20.11.2023

Možnosti vakcinácie proti covid 19 bez registrácie pre občanov SR.

Epidemiologická situácia v okresoch Rimavská Sobota a Revúca 47.kt.týždeň 2023... /aktualizované 27.11.2023/

Hlásenie prenosných ochorení za mesiac október 2023. ... /aktualizované 13.11.2023/

Zrušenie MOM v obciach Rakytník a Rovné. Zverejnené 09.11.2023
Zrušenie MOM zriadené mestom Rimavská Sobota. Zverejnené 02.11.2023

Zrušenie MOM v obciach Dražice, Gortva, Sirk a komerčné Grekon s.r.o. prevádzkovaná Mierová 1928/103 Tornaľa, Miraxis s.r.o. prevádzkovaná Dr. Clementisa 4754 Rimavská Sobota. Zverejnené 31.10.2023

Zrušenie MOM v obciach Barca, Blhovce, Čierny Potok, Dubovec, G. Jablonec, Hostice, Husiná, Káloša, Konrádovce, Kráľ, Kraskovo, Lubeník, Orávka, Pavlovce, Radnovce, Riečka, Včelince... Zverejnené 27.10.2023

Zrušenie MOM v obciach Hrachovo, Hucín, Chrámec, Gemerské Dechtáre, Jesenské, Jestice, Lenartovce, Neporadza, Rimavské Janovce, Velké Teriakovce, Velký Blh, Vyšné Valice, Uzovská Panica, Širkovce, Žíp... Zverejnené 25.10.2023


Prečo sa proti chrípke očkuje každý rok "NANOVO"?...

KOMU ODPORÚČAME OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE?...


Čo sú to legionely a aká je prevencia ochorení spôsobených baktériami rodu Legionella...

Základné informácie o vtáčej chrípke A(H5N1)...

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 rušíme vyhlášku č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov ...

Peľové spravodajstvo /Týždenné peľové spravodajstvo v Slovenskej republike/...

Poradňa zdravia - informuje, radí a odporúča.

Očkovací kalendár na rok 2023 pre povinné pravidelné očkovanie detí...

Aktuálny zoznam výnimiek na požitie vody...

Zoznam mobilných odberových miest v okrese Rimavská Sobota a Revúca.

VYHLÁŠKY - OPATRENIA - SMERNICE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19.
- Vestník vlády Slovenskej republiky - čiastky vydané v roku 2022. /Zoradené podľa čísla a dátumu zverejnenia, aktualizované 04.04.2022 /.


Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

* 09. 02. 2023 * 09. 03. 2023 * 13. 04. 2023 * 18. 05. 2023 * 08. 06. 2023 * 07. 09. 2023 ** 12. 10. 2023 * 09. 11. 2023 * 14. 12. 2023

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE použite stránku www.uvzsr.sk/web/ruvzrs

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Vzor tlačiva "Začatie prevádzkovania priestorov" pre fyzické a právnické osoby.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

Príručky k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 1800/14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu.
Tel: 0475811100 kl.114 Mob: 0908916439 rs.hygienik@uvzsr.sk

Zástupca vedúceho služobného úradu
Mgr. MUDr. Adriana Strečková
Tel: 0475631121 kl.110 Mob: 0917610389 rs.epid@uvzsr.sk

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad a THČ
JUDr. Martina Lehocká
Mob: 0911904623 rs.ou@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Epidemiológia". Mob: 0918 542 763 rs.epid@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Preventívne pracovné lekárstvo". Mob: 0917610096 rs.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ " Hygiena životného prostredia a zdravia ". M:0918542761 rs.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena detí a mládeže". Mob:0911904604 rs.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena výživy". Mob: 0918542762 rs.hv@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Poradňa zdravia a VkZ". Mob: 0917610215 rs.opz@uvzsr.sk


 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu