RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsahA K T U A L I T YV súvislosti s ochorením COVID-19 volajte na nižšie uvedené telefónné čísla oddelenia epidemiológie.

Prevádzka telef. čísiel je zabezpečená iba počas pracovného času a to od 8.00 hod. do 15.00 hod.Pevná linka :

047 / 5631121, kl. 110, 111, 112


Mobilné telefónne čísla :

0918 542763

0910 904603 * 0905 220103* 0911 904 623* 0914 369 642* 0914 370 013 0905 273 944


rs.epid@uvzsr.skNahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení COVID-19 . Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota v záujme dodržiavania opatrení informuje, že podnety na porušovanie opatrení môžete nahlásiť na mailovej adrese ruvzrs@uvzsr.sk a telef. číslach *0917610096 * 0911904604 * 0918542761 * 0918542762 * 0917610215*NOVÉ: Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov. Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám ... /25.01.2022/

NOVÉ: OMIKRON : Ak cítite niektorý z príznakov, izolujte sa a kontaktujte lekára. Čo je úzky kontakt - Dĺžka karantény - Dĺžka domácej izolácie... /25.1:2022/

Povolenie MOM Rimavská Sobota pre prevádzkovateľa Barbora Hrivňáková, trvale bytom Veterná 5771/7B, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika... /zverejnené 25.01.2022/.

-Zrušenie MOM Obec Teplý Vrch /zverejnené 25.01.2022/.
-Zrušenie MOM Obec Horné Zahorany /zverejnené 24.01.2022/.

- Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR - Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke”...

- Ako sa pripraviť na OMIKRON**Povinné nosenie respirátora**Čo znamená skratka O-T-P...

- Upozornenie na aktualizovanú vyhlášku k organizácii hromadných podujatí, ktorá bola dnes 12.01.2022 zverejnená vo vestníku vlády...

- Úprava v obmedzeniach pre prevádzky a služby - platné od 10.01.2022...

- JANUÁR - Mesiac povedomia o rakovine krčka maternice...

- Variant Omikron : Potenciálne riziká pre zdravotnú bezpečnosť Slovenska...

- Výhody pre očkovaných a prekonaných...

- Nezaočkovaný : Postup po úzkom kontakte s pozitívnym...

- Karanténa členov domácnosti s pozitívnou osobou a postup pri stálom kontakte s pozitívnym...


VYHLÁŠKY - OPATRENIA - SMERNICE Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejneho zdravia - Covid_19.
- Vestník vlády Slovenskej republiky - čiastky vydané v roku 2022. /Zoradené podľa čísla a dátumu zverejnenia./


Mobilné odberové miesta v okrese Rimavská Sobota a Revúca.
- Zoznam komerčných mobilných odberových miest / aktualizované 05.01.2022 /.

- Vydané rozhodnutia k prevádzke komerčných MOM v pôsobnosti RÚVZ Rimavská Sobota.


OZNAM o ukončení prevádzok Mobilných odberových miest v okrese Rimavská Sobota a Revúca.
Zoznam mobilných odberových miest v ktorých prevádzka bola ukončená alebo prerušená /aktualizované 15.12.2021/.


COVID - 19 Dôležité informácie.
- EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19. /

- Očkovanie: Dôležité informácie.

- Očkovanie: Dôležité informácie v madarčine..

- Info ako získať certifikát o očkovaní na Covid-19.

- Prečo sa mám zaočkovať ** Ako reaguje organizmus na vakcínu ** Aké sú reálne riziká očkovania proti COVID-19 ** Môžem sa očkovať keď som TEHOTNÁ.

- Top 5 dôvodov prečo niektorí ľudia odmietajú očkovanie./doplnené 11.8.2021/


COVID-19 Informácie o novom koronavíruse .
COVID-19 Informácie o novom koronavíruse / letáky /.

COVID-19 Informácie o novom koronavíruse v maďarskom jazyku, rómskom jazyku, ruskom jazyku, ukrajinskom jazyku a nemeckom jazyku.

Public order announcing issuance of decision on direction of the measure on prevention of origination and spread of communicable disease COVID-19.


Výzva a oznámenie pre verejnosť - upravené úradné hodiny podateľne úradu.
Oznamenie o zrušení zberneho podúčtu.

Oznámenie pre podnikateľské subjekty a verejnosť.
Informovanie dotknutých osôb v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov:. Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z..
Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 zákona č.211/2000 Z.z../ v maďarskom jazyku/.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

 

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti .

* 10. 02. 2022 * 10. 03. 2022 * 07. 04. 2022 * 12. 05. 2022 * 09. 06. 2022 * 08. 09. 2022 ** 13. 10. 2022 * 10. 11. 2022 * 08. 12. 2022

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Nové jednotné postupy a požiadavky na uvedenie priestorov do prevadzky.

Nové vzory prevádzkových poriadkov.

Vzor tlačiva "Začatie prevádzkovania priestorov" pre fyzické a právnické osoby.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - fyzická a právnická osoba v maďarskom jazyku.

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti v maďarskom jazyku.

K O N T A K T

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote
ul. Sama Tomášika 14
979 01 Rimavská Sobota

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
Mgr. MUDr. Tatiana Majanová, poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu.
Tel: 0475811100 kl.114 Mob: 0908916439 rs.hygienik@uvzsr.sk

Zástupca vedúceho služobného úradu
Mgr. MUDr. Adriana Strečková
Tel: 0475631121 kl.110 Mob: 0917610389 rs.epid@uvzsr.sk

Sekretariát
Mária Konská
tel.: 047 5631394 kl. 109
047 5631121 kl. 109
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk
e-mail sekretariát: rs.sekretariat@uvzsr.sk

Osobný úrad
Ing Viera Kresová
Tel: 0475631394 kl.119 Mob: 0911904603 rs.ou@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Epidemiológia". Mob: 0905320588 rs.epid@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia". Mob: 0917610096 rs.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ " Hygiena životného prostredia a zdravia ". M:0918542761 rs.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena detí a mládeže". Mob:0911904604 rs.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Hygiena výživy". Mob: 0918542762 rs.hv@uvzsr.sk

Oddelenie RÚVZ "Poradňa zdravia a VkZ". Mob: 0917610215 rs.opz@uvzsr.sk

Hospodársko-technické činnosti, ul.Fábryho 4
Mgr. Vlasta Ulická
Tel: 0475631361 Mob: 0911904624 rs.htc@uvzsr.sk

 
 

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podate1ňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu