RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Odporúčania hlavného hygienika SR pred veľkonočnými sviatkami...

PREVÁDZKOVANIE mobilných odberových miest (MOM) počas veľkonočných sviatkov 2022.

Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR - Prehľad najdôležitejších zmien zo všetkých nových vyhlášok “v kocke”...

Upozornenie na aktualizovanú vyhlášku k organizácii hromadných podujatí, ktorá bola dnes 12.01.2022 zverejnená vo vestníku vlády...

Povolenie MOM Hnúšťa pre prevádzkovateľa FIREMEDICAL so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika. Zverejnené 24.02.2022.

Zrušenie MOM Chanava prevádzkovateľ Obec Chanava, zverejnené 10.03.2022.

Pozastavenie MOM Revúca prevádzkovateľ JADAMED s.r.o. so sídlom Železničná 1390/21, 05001 Revúca, zverejnené 08.03.2022

Aktualizácia opatrení pre prevádzky a hromadné podujatia platné od 15.02.2022...

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov. Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám ... /25.01.2022/

4. február - Svetový deň boja proti rakovine 2022...


Zrušenie MOM Obec Licince /zverejnené 01.02.2022/.

Zrušenie MOM Obec Teplý Vrch /zverejnené 25.01.2022/.

Zrušenie MOM Obec Horné Zahorany /zverejnené 24.01.2022/.

Povolenie MOM Rimavská Sobota pre prevádzkovateľa Barbora Hrivňáková, trvale bytom Veterná 5771/7B, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika... /zverejnené 25.01.2022/.Skrátenie karantény pre pozitívne testované osoby a ich kontakty.

Manuál pre gastro sektor podľa COVID-Automatu.

Manuál pre obchody a služby podľa COVID-Automatu.Celoštátne opatrenia platné od 17.12.2021 pre "Hromadné podujatia".

Celoštátne opatrenia platné od 17.12.2021 pre "Prevádzky a služby".PREVÁDZKOVANIE mobilných odberových miest (MOM) počas vianočných sviatkov 2021 a Nového roka 2022.Povolenie MOM Rimavská Sobota pre prevádzkovateľa OZDent s.r.o. IČO 50197517, právna forma s.r.o. so sídlom Rimavská 1650/3, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika. zverejnené 13.12.2021

Pozastavenie MOM Cakov Obec Cakov IČO 00318647, právna forma Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),so sídlom 73, 98042 Cakov, Slovenská republika, zverejnené 15.12.2021

JANUÁR - Mesiac povedomia o rakovine krčka maternice...

TIPY NA ZDRAVŠIE VIANOCE: AKO VYPLÝVA CUKOR NA ZDRAVIE A AKO MOŽNO ZNÍŽIŤ JEHO PRÍJEM...

Tlačová správa : OPATRENIA PLATNÉ V ORANŽOVÝCH, ČERVENÝCH, BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH...platné od 18.10.2021

CHRÍPKOVÁ SEZÓNA SA ZAČALA...

Svetový deň boja proti besnote – pozor na besnotu pri cestovaní do zahraničia. / 28.9.2021 /

Kúpacia sezóna na prírodných a umelých kúpaliskách v okrese Rimavská Sobota a Revúca. - Stav prevádzkovania prírodných a umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou v okresoch Rimavská Sobota a Revúca v kúpacej sezóne v roku 2021 k 30.09.2021

Odporúčania ÚVZ SR pre verejnosť na ochranu zdravia po záplavách.

EPIKETA - Vychutnajte si obľúbený nápoj či jedlo na letnej terase bezpečne.

EPIKETA - Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie .

Správne postupy pre výber respirátora, manipuláciu a údržbu.

Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš.

Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti-odporúčania.

Inštrukcia pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimalnej trvanlivosti.

Surveillance atlas infekčných chorôb.


Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilosť | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejňovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpečné výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu