RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Mobilné odberové miesta v pôsobnosti RÚVZ Rimavská Sobota - zverejnené rozhodnutia do 19.01.2021.

Mobilné odberové miesta v pôsobnosti RÚVZ Rimavská Sobota - zverejnené rozhodnutia do 21.01.2021.

Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Bc. Viliam Greksa, Lučenec s miestom prevádzkovania priestory bývalého autosalónu, Cintorínska 664, Rim. Sobota. /zverejnené 29.01.2021 /

Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Miraxis, s.r.o.Rimavská Sobota s miestom prevádzkovania Mobilný kontajner ul. V.Clementisa 4754 Rimavská Sobota. /zverejnené 29.01.2021 /

Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa AdNa, s.r.o. Košice s miestom prevádzkovania Prízemie objektu Hotel TATRA, Hlavné námestie 29/10 Rimavská Sobota. /zverejnené 29.01.2021 /

Mobilné odberové miesto Hnúšťa - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa NEMOCENSKÁ BB, s.r.o. Banská Bystrica s miestom prevádzkovania Priestory tribúny futbalového štadióna FK ISKRA Hnúšťa, ul.Hlavná, Hnúšťa. /zverejnené 29.01.2021 /

Mobilné odberové miesto Hnúšťa - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa DEJ, s.r.o. Zvolen s miestom prevádzkovania Mestská športová hala-vyčlenené priestory, ul.Športová, Hnúšťa. /zverejnené 29.01.2021 /

Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa MEDIOL, s.r.o. s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19 Polyfunkčná budova, Nová 886/2 Rimavská Sobota. /zverejnené 26.01.2021 /

Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa MEDAM, s.r.o. Rimavská Sobota s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19 Polyfunkčná budova B.Bartóka 1042/12 Rimavská Sobota. /zverejnené 26.01.2021 /

Zverejnenie rozhodnutí na zriadenie MOM pre Obec Rimavské Janovce, Rumince, Veľký Blh, Dubno, Chanava, Dolné Zahorany, Gemer, Včelince, Hodejov, Klenovec, Tisovec,Horné Zahorany, Vlkyňa, Rim.Zalužany, Rakytník, Šimonovce, Cakov, Blhovce, Gem.Dechtáre, Janica, Jestice, Nová Bašta, Tachty, Sirk, Lukovištia, Vyšné Valice, Pavlovce, Dražice, Kraskovo, Kaloša, Figa, Žip, Martinová, Čierny Potok, Hucín, Rovné, Drňa, Rimavské Brezovo.
Ďalej pre IVIMED s.r.o. Tornaľa /MOM Revúca/, microDENT clinic s.r.o. R.Sobota /MOM R.Sobota/, SOŠOS R.Sobota /MOM R.Sobota/, JULIADENT s.r.o. Revúca /MOM R.Sobota/, CETNERMED s.r.o. R.Sobota /MOM Tisovec/, Mgr. Renáta Ďordevič /MOM R.Sobota/, Miramed s.r.o. R.Sobota /MOM R.Sobota a MOM Revúca/, Medi-Cif s.r.o. R.Sobota /MOM R.Sobota/, GEMERCLINIC n.o. Hnúšťa /MOM Hnúšťa/.
Zverejnené dňa 22.01.2021

Zverejnenie rozhodnutí na zriadenie MOM pre Mesto :Rimavská Sobota, Hnúšťa, Tornaľa, Obec : Orávka, Hostice, Konrádovce, Chrámec, Dulovo, Barca, Husiná, Bottovo, Bátka, Dubovec, Kráľ, Ratkovské Bystré, Radnovce, Rimavská Seč, Uzovská Panica, Stará Bašta, Širkovce, Neporadza, Kružno, Veľké Teriakovce, Teplý Vrch, Belín, Lenártovce, Riečka, Hodejovec. Zverejnené dňa 22.01.2021

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilos? | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpeené výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu