RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Mobilné odberové miesta v pôsobnosti RÚVZ Rimavská Sobota - zverejnené rozhodnutia po 01.02.2021.

Mobilné odberové miesto Gortva - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Gortva s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, v priestoroch ZŠ, 135, 98002 Gortva /zverejnené 11.02.2021 / Mobilné odberové miesto Číž - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Prírodné jódové kúpele Číž a.s. s miestom prevádzkovania vyčlenené priestory budovy využívanej pre športovú činnosť – bowling, Číž /zverejnené 04.02.2021 /
Mobilné odberové miesto Hnúšťa - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa MEDIOL, s.r.o. Jesenské s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, nebytové priestory, Klokočova 280/2, Hnúšťa.
/zverejnené 01.02.2021 /
Mobilné odberové miesto Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa JADAMED,s.r.o. Revúca s miestom prevádzkovania prízemie v nebytovej budove obchodu a služieb , Železničná 261/29,Revúca.
/zverejnené 01.02.2021 /
Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Kavart s.r.o. Rimavská Sobota , s miestom prevádzkovania prízemie polyfunkčnej budovy , Mlynská 1029/2, Rimavská Sobota.
/zverejnené 22.02.2021 /
Mobilné odberové miesto Teplý Vrch - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Základná škola s materskou školou Pavla Emanuela Dobšinského s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského, 57,98023 Teplý Vrch .
/zverejnené 16.02.2021 /
Mobilné odberové miesto Licince - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Licince okr. Revúca , s miestom prevádzkovania Antigénové testovanie COVID-19, Kultúrny dom, 40, 04914 Licince, okr. Revúca.
/zverejnené 24.02.2021 /
Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa ANBELA trade s.r.o. Rimavská Sobota , s miestom prevádzkovania Polyfunkčný objekt, Tomašovská 1200/25, 97901 Rimavská Sobota.
/zverejnené 24.02.2021 aktualizované 02.03.2021/
Mobilné odberové miesto Hnúšťa - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Tornaľa,s miestom prevádzkovania poschodie budovy, Železničná 485/14, 98101 Hnúšťa.
/zverejnené 24.02.2021 aktualizované 02.03.2021/
Mobilné odberové miesto Otročok okr. Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Otročok , s miestom prevádzkovania Kultúrny dom, 35, 98262 Otročok.
/zverejnené 02.03.2021 /
Mobilné odberové miesto Žiar okr. Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Otročok , s miestom prevádzkovania Kultúrny dom, 42, 98201 Žiar.
/zverejnené 02.03.2021 /
Mobilné odberové miesto Gemerský Milhosť okr. Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Gemerské Teplice , s miestom prevádzkovania Kultúrny dom, Gemerský Milhosť 46, 04916 Gemerské Teplice.
/zverejnené 02.03.2021 /
Mobilné odberové miesto Jelšavská Teplica okr. Revúca - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Gemerské Teplice , s miestom prevádzkovania Kultúrny dom, Jelšavská Teplica 56, 04916 Gemerské Teplice.
/zverejnené 02.03.2021
Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa TAURIS a.s. Rimavská Sobota , s miestom prevádzkovania unimobunka v areáli spoločnosti TAURIS, Potravinárska 753/6, 97901 Rimavská Sobota
/zverejnené 05.03.2021 /
Mobilné odberové miesto Abovce - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa Obec Abovce, s miestom prevádzkovania Budova obecného úradu, 99, 98044 Abovce
/zverejnené 05.03.2021 /
Mobilné odberové miesto Rimavská Sobota - Povolenie prevádzkovania pre žiadateľa F.S.E. s.r.o. Rimavská Sobota, s miestom prevádzkovania vyčlenené priestory polyfunkčnej budovy , B. Bartóka 5215/20A, 97901 Rimavská Sobota.
/zverejnené 02.03.2021

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilos? | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpeené výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu