RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Rozhodnutia o zrušení alebo pozastavení činnosti MOM.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Hnúšťa prevádzkovateľa OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Tornaľa . Zverejnené 24.11.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Tornaľa prevádzkovateľa OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Tornaľa . Zverejnené 24.11.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Tornaľa prevádzkovateľa OZDent s.r.o. Rimavská Sobota . Zverejnené 16.11.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Rimavská Sobota prevádzkovateľa OZDent s.r.o. Rimavská Sobota . Zverejnené 16.11.2022.

-Rozhodnutie o pozastaveni MOM Rimavská Sobota, prevádzkovateľa Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota. Zverejnené 04.11.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Hnúšťa Jesenského 102 a Nemocnica ul. Hlavná prevádzkovateľa Gemerclinic n.o. Hnúšťa. Zverejnené 04.11.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM v Obciach Ožďany,Otročok a Gemer. Zverejnené 12.10.2022.

-Rozhodnutie o pozastavení MOM Tauris a.s. Rimavská Sobota. Zverejnené 12.10.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Obec Hajnáčka. Zverejnené 30.09.2022.

-Rozhodnutie o pozastavení viacerých MOM v Tornali prevádzkovateľa Mesto Tornaľa. Zverejnené 30.09.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM prevádzkovateľa Barbora Hrivňáková IČO: 54340071 Rimavská Sobota. Zverejnené 29.09.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM prevádzkovateľa Stredná odborná škola obchodu a služieb. Zverejnené 29.09.2022.

-Rozhodnutie o pozastavení MOM v obec Hostice. Zverejnené 29.09.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM v obciach Nová Bašta,Rimavské Zalužany,Tachty. Zverejnené 29.09.2022.

-Rozhodnutie o pozastavení MOM v obciach Abovce,Riečka. Zverejnené 27.09.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM v obciach Belín,Cakov,Gemerská Ves,Stará Bašta,Jelšava a škola Ratková. Zverejnené 27.09.2022.

-Rozhodnutie o zriadení MOM Tornaľa ul. Mierová 1928/103 prevádzkovateľa Grekon s.r.o. Lučenec. Zverejnené 20.09.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Tornaľa ul. Mierová 1928/103 prevádzkovateľa Bc. Viliam Greksa, Lučenec. Zverejnené 20.09.2022.

-Rozhodnutie o zrušení MOM Obec Figa, 98251 Figa Slovenská republika. Zverejnené 08.09.2022

-Rozhodnutie o pozastavení MOM Rimavská Sobota pre prevádzkovateľa Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota právna forma Nezisková organizácia, so sídlom Hurbanova 760/15, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika. Zverejnené 31.08.2022

-Rozhodnutie o zrušení MOM Hnúšťa pre poskytovateľa FIREMEDICAL právna forma Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika. Zverejnené 31.08.2022

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilos? | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpeené výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu