RUVZ so sídlom v Rimavskej Sobote


Prejdi na obsah

Zverejňovanie

Objednávky evidované v roku 2021

Objednávky evidované v roku 2020

Objednávky evidované v roku 2019

Objednávky evidované v roku 2018

Objednávky evidované v roku 2017

Objednávky evidované v roku 2016

Objednávky evidované v roku 2015

Objednávky evidované v roku 2014

Objednávky evidované v roku 2013Faktúry - zoznam za rok 2021

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2020

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2019

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2018

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2017

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2016

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2015

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Oktober November December

Faktúry - zoznam za rok 2014

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Faktúry - zoznam za rok 2013

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Faktúry - zoznam za rok 2012

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Zoznam zmlúv


Zoznam zmlúv 2018.

Zoznam zmlúv 2017.

Zoznam zmlúv 2016.

Zoznam zmlúv 2015.

Zoznam zmlúv 2012-2013-2014.

Zmluva Slovanet 2012.

Domovská stránka | Zákon 355/2007 Z.z. | Podateľňa - všetko o žiadostiach | Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia | Hygiena životného prostredia a zdravia | Hygiena detí a mládeže | Hygiena výživy | Poradenské centrá | Epidemiológia | Odborná spôsobilos? | Prístup k informáciám | Legislatíva | Zverejoovanie | GoFit môj plán - moja vec | Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií detí | Pozor ! Nebezpeené výrobky | Slovenská databáza výživového zloženia potravín | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu